سلام بمبئی دارد آماده می شود !

فیلم سلام بمبئی تا سه هفته دیگر آماده می شود

سلام بمبئی

Continue reading “سلام بمبئی دارد آماده می شود !”

تصاویر خبری عروسی دختر اردوغان

عکس های جدید عروسی دختر اردوغان

دختر اردوغان

در این مراسم جمعی از مقامات دیگر کشورها و افراد سیاسی خارجی از جمله نواز شریف نخست وزیر پاکستان و سعد حریری رهبر جریان المستقبل لبنان حضور داشتند.

Continue reading “تصاویر خبری عروسی دختر اردوغان”